Presentaties en lezingen

 

TotalisNaturales kan ook benaderd worden voor het geven van presentaties en lezingen over bijenhouden en jacht. We kunnen dat combineren met een proeverij van honing en/of wild producten. Leuk voor een vereniging of club.

 

 

Bestuiving

 

TotalisNaturales neemt ook bestuivingsopdrachten aan. We doen dit op beperkte schaal en alleen in open ruimte, het welzijn van onze bijen is hierin leidend. We hanteren de NBV tarieven.

 

Zwermen

Indien u een zwerm bijen in de Hoeksche Waard ziet kunt u contact opnemen via 06 30854473